Nova doba spletne analitike

Manj podatkov, a relevantnih.