Predlog zakona: obvezno šolanje do 70 let

Ena največjih sprememb družbenega sistema v naslednjih letih.