Srhljivo: kupci upravljajo z nami.

Dajte kupcem orodja, da upravljajo z vami