Vesna Gornjec, univ. dipl. ekon.

Skušajte doseči mesec. Celo če ga zgrešite, boste končali med zvezdami. (Les Brown)