Marketinška agencija Kainoto in ASCE

ASCE je Združenje evropsko pomembnih pokopališč. Mednarodna organizacija, ki povezuje več kot 200 evropsko pomembnih pokopališč iz več kot 25 evropskih držav.