Marketinška agencije Kainoto in Mesta občina Maribor

Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave je upravni in strokovni organ na področju varstva okolja in naravne dediščine Mestne občine Maribor in občin Duplek, Ruše ter Miklavž na Dravskem polju.