Oblikovanje plakatov in letakov

tiskani materiali, flyerji, leafleti, promocija, informiranje