Svetovanje v marketingu in HRM

Uspešno in z velikimi sinergijskimi učinki.