"Batina" klobasa?

"Koliko je dobil Zmago za oglase od SKB, v katerih nastopa"? Odvisno, katere škatle je odprl in kaj je imel v svoji.