2033: Leto, ko bo umrl marketing?

Ali bodo njegovo funkcijo prevzeli medsebojno prepleteni mikroračunalniki?