Si želite odličnih sodelavcev?

Začnite jih vzgajati.