Teambuilding ali "gradnja skupine"?

Je team building dovolj za uspešnost?