Strateški marketing

Zagotavljanje dolgoročne prednosti v hitrem in naglo spreminjajočem se okolju.