20. obletnica družbe KRS Rotovž

praznovanje in pogled v prihodnost