Oblikovanje prevoda vprašalnika

jasno, razumljivo