Oblikovanje promocijskih in drugih materialov

prodajno-promocijski materiali, plakati, letaki, nalepke