Organizacija prireditve ob predaji avtobusov

Prireditev z velikim poslovnim in simbolnim pomenom.