Praznovanje 50. obletnice Krebe-tippo

Zabavni dogodek ustvarja pozitivno klimo.