Raziskava - Tržno vedenje in zadovoljstvo zaposlenih

Povezovanje marketinga in HRM.