Razvoj turistične destinacije Pohorje

Zasnova in koncept turistične destinacije.