30 let pokopališča Dobrava

Priprava in izdelava promocijskih materialov ter organizacija in izvedba prireditve