Razvedrilko: z gibanjem do zdravja

Talne igre, ki izboljšajo gibalne sposobnosti ter druženje otrok. Spreminjajo prihodnost.