Mobilna berljivost in nakupna odločitev v marketingu

Pravilno sestavljena in oblikovana vsebina vpliva na percepcijo zahtevnosti.