Mobilna berljivost in nakupna odločitev

Pravilno sestavljena in oblikovana vsebina vpliva na percepcijo zahtevnosti.