Vzpostavljanje motivirajoče interne klime

Želite pozitivno vzdušje v vašem teamu? Razmislite še enkrat. Star, a koristen napotek, kje se pozitivna klima začne graditi.