Zadovoljstvo (4): vizualizacija

Eden najzanimvejših prikazov zadovoljstva zaposlenih ali kupcev je v kombinaciji s pomembnostjo dejavnikov.