Razvoj turistične ponudbe

Prireditev obogatena z gostinsko ponudbo: degustacije Stare trte.