Organizacija dogodka: Simpozij digitalnih komunikacij

Tehnologije spreminjajo a hkrati ohranjajo pokopališča, kot jih poznamo.