RaSTemo s komunikacijo

Ustvarjanje skupnosti nadarjenih dijakov v projektu RaST.