RaST: Promocijska kampanja

Kreativno pospeševanje prepoznavnosti platforme RaST