Izdelava spletnih strani LZP

Mariborska razvojna agencija je v letu 2007 v sodelovanju z Zavodom RS za zaposlovanje, Območno službo Maribor in Mestno občino Maribor pripravila strateški dokument, ki ponuja priložnost za lokalno območje in njegove akterje, da na posameznih področjih pri razvoju zaposlitvenih strategij in njihovi izvedbi aktivneje in odločneje sodelujejo in tako zagotavljajo trajnost izvedenim aktivnostim oz. njihovim rezultatom.