Marketinška agencija Kainoto in Regionalna razvojna agencija za Podravje - Maribor

Regionalna razvojna agencija za Podravje - Maribor (nekdaj Mariborska razvojna agencija) je nepridobitna strokovna organizacija, ki opravlja naloge regionalne razvojne agencije Podravske regije. Skrbijo za trajnostni razvoj, pospeševanje razvoja podjetništva in turizma, razvoj človeških virov in internacionalizacijo poslovanja.