Pridobivanje, shranjevanje in obdelava osebnih podatkov

Le na podlagi jasne, nedvoumne in dokazljive privolitve posameznika, na katerega se podatki nanašajo.